Strona główna

Projekt dofinansowany i realizowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 –
Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.

„Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kazanów”, projekt jest współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii

Biomasa

Biomasa

Wiatr

Wiatr

Słońce

Słońce

Energia wodna

Energia wodna

Instalacji

kolektorów słonecznych

327

Paneli

fotowoltaicznych

116

Pomp

ciepła

11

Instalacji

kotła na biomasę

73

Instalacja kolektorów słonecznych

Montaż kotła na biomasę

Montaż paneli fotowoltaicznych

Instalacja i uruchomienie pompy ciepła