Gmina Kazanów

Gmina Kazanów
ul. Partyzantów 28
26-713 Kazanów

tel.: 48 38-64-910
pbbebenek@kazanow.pl

 

 

W ramach realizacji projektu na terenie Gminy Kazanówzainstalowano:

 • zestawy instalacji kolektorów słonecznych – razem 110, w tym:
  – 56 zestawów (w skład, którego  wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm3),
  – 48 zestawów (w skład, którego  wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3),
  – 6 zestawów (w skład, którego  wchodzi: 4 kolektory i zasobnik 400 dm3).
 • zestawy instalacji fotowoltaicznych, razem 21, w tym:
  – 16 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,24 kW,
  – 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,32 kW,
  – 3 zestawy instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,48.
 • powietrzne pompy ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania wraz z osprzętem – razem 3 zestawy, w tym:
  – 3 szt. pompy ciepła do c. w. u o mocy 3,29 kW.
 • instalacje kotłów na biomasę do ogrzewania budynków wraz z osprzętem, razem 14 zestawów, w tym:
  – 1 szt. kotłów na biomasę o mocy 12 kW,
  – 3 szt. kotłów na biomasę o mocy 15 kW,
  – 2 szt. kotłów na biomasę o mocy 18 kW,
  – 4 szt. kotłów na biomasę o mocy 20 kW,
  – 3 szt. kotłów na biomasę o mocy 25 kW,
  – 1 szt. kotłów na biomasę o mocy 30 kW.