Gmina Policzna

Gmina Policzna

ul. Bolesława Prusa 11
26-720 Policzna

tel.: 48 677 00 39
tel.:48 677 00 10
tel.: 48 677 0054
faks: 48 677 00 51
rolnictwo@policzna.ugm.pl

W ramach realizacji projektu na terenie Gminy Policzna zainstalowano:

 • zestawy instalacji kolektorów słonecznych – razem 70, w tym:
  –   53 zestawy (w skład, którego  wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm3)
  –   14 zestawy (w skład, którego  wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3)
  –   3 zestawy (w skład, którego  wchodzi: 4 kolektory i zasobnik 400 dm3)
 • zestawy instalacji fotowoltaicznych, razem 28, w tym:
  – 16 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,24 kW
  – 6 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,32 kW
  – 3 zestawy instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,48 kW– 1 zestaw instalacji fotowoltaicznych o mocy 9,72 kW
  – 1 zestaw instalacji fotowoltaicznych o mocy 10,80 kW
  – 1 zestaw instalacji fotowoltaicznych o mocy 16,20 kW
 • powietrzne pompy ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania wraz z osprzętem – razem 3 zestawy, w tym:
  – 2 szt. pomp ciepła do c. w. u o mocy 3,29 kW,
  – 1 szt. pomp ciepła do CO o mocy 13,00 kW,
 • instalacje kotłów na biomasę do ogrzewania budynków wraz z osprzętem, razem 30 zestawów, w tym:
  – 6 szt. kotłów na biomasę o mocy 15 kW,
  – 10 szt. kotłów na biomasę o mocy 18 kW,
  – 6 szt. kotłów na biomasę o mocy 20 kW,
  – 8 szt. kotłów na biomasę o mocy 25 kW.